โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

แผนกไตเทียม โรงพยาบาลศรีระยอง เปิดให้บริการ

แผนกไตเทียม โรงพยาบาลศรีระยอง เปิดให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เปิดบริการ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ (3 รอบ/วัน) ตั้งแต่เวลา 05:00 - 19:00 น. วันอังคาร และพฤหัส เวลา 08.30 - 13.00 น. (1รอบ/วัน) สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0 3899 8555 ต่อ 2265 E-mail : SRH Hemodialysis Center (srh.hemo@brh.co.th) | กลับสู่หน้าหลัก
แผนกไตเทียม โรงพยาบาลศรีระยอง เปิดให้บริการ
เริ่ม 18/01/2017 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award