โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

แพคเกจ

ข้อมูลโรคทั่วไป
Offshore Program

Offshore Program

แพคเกจตรวจสุขภาพโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยาอุตสาหกรรม
ราคา 4,650 บาท
เริ่ม - | สิ้นสุด -
Work Permit Program

Work Permit Program

แพคเกจตรวจสุขภาพโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยาอุตสาหกรรม
ราคา 580 บาท
เริ่ม - | สิ้นสุด -
โปรแกรมการตรวจก่อนเข้าทำงานที่อับอากาศ (Confined Space Program)

โปรแกรมการตรวจก่อนเข้าทำงานที่อับอากาศ (Confined Space Program)

แพคเกจตรวจสุขภาพโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยาอุตสาหกรรม
ราคา 1,000 บาท
เริ่ม - | สิ้นสุด -
โปรแกรมการตรวจก่อนเข้าทำงานที่อับอากาศ (Confined Space Program)

โปรแกรมการตรวจก่อนเข้าทำงานที่อับอากาศ (Confined Space Program)

แพคเกจตรวจสุขภาพโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยาอุตสาหกรรม
ราคา 1,200 บาท
เริ่ม - | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award