โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

มาแล้ว..... วัคซีนไข้เลือดออก

รู้หรือไม่ วัคซีนไข้เลือดออก ช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ฉีด3เข็มป้องกันได้ 4สายพันธุ์ | กลับสู่หน้าหลัก
มาแล้ว..... วัคซีนไข้เลือดออก
เริ่ม 20/01/2017 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award