โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

พ.ร.บ. ไม่ขาด30,000บาท แรกไม่ต้องจ่าย

พ.ร.บ. ไม่ขาด30,000บาท แรกไม่ต้องจ่าย ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) วงเงินเบื้องต้น 30,000 บาท | กลับสู่หน้าหลัก
พ.ร.บ. ไม่ขาด30,000บาท แรกไม่ต้องจ่าย
เริ่ม 16/02/2017 | สิ้นสุด 31/12/2017
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award