โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เชิญชวนคุณผู้หญิงใส่ใจสุขภาพ “ห่างไกลมะเร็ง” ด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับสุขภาพสตรี ในเดือนเกิด ราคาสุดพิเศษ ตลอดปี 2560 | กลับสู่หน้าหลัก
ด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง
เริ่ม 16/02/2017 | สิ้นสุด 31/12/2017
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award