โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ช่วงเวลาพิเศษ ทางเลือกแห่งความคุ้มค่า

ลูกค้าประกันสุขภาพ ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน **ยกเว้นค่าอาหาร** ลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและลูกค้าทั่วไป ลด 50% **ยกเว้นค่าอาหาร** เริ่ม 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560 | กลับสู่หน้าหลัก
ช่วงเวลาพิเศษ  ทางเลือกแห่งความคุ้มค่า
เริ่ม 01/04/2017 | สิ้นสุด 30/06/2017
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award