โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

หอพักผู้ป่วยหนัก

หอพักผู้ป่วยหนัก

หอพักผู้ป่วยหนัก

แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ด้วยคุณภาพ และมาตรฐานระดับสูงด้วยการบริการที่เป็นเลิศ โดยทีมงานที่มีคุณภาพ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขตการให้บริการ

หอผู้ป่วยวิกฤต ให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต รวมทั้งป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการดูแลรักษาพยาบาล เพื่อ ให้ผู้รับบริการปลอดภัย และพึงพอใจสูงสุด โดยทีมงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในขอบเขตโรงพยาบาลตติยภูมิ โดยครอบคลุมผู้ป่วย ดังนี้

 • ผู้ป่วยวิกฤตสาขาอายุรกรรม , ผู้ป่วยระบบหลอดเลือดหัวใจ , ศัลยกรรม , ศัลยกรรมกระดูกและข้อ , กุมารเวชกรรม และ สูตินารีเวชกรรม
 • กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องจัดอยู่ในห้องแยก ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่มีบาดแผลไฟไหม้ , สูดดมสารเคมี , กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ
บุคลากร เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย
 • ทีมแพทย์ประจำแผนก ICU ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย
  • แพทย์ศัลยกรรม
  • แพทย์อายุรกรรม
  • แพทย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
  • กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ
 • การดูแลด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางในการรักษาแบบสหสาขา (Multidisciplinary approach)
 • พยาบาลที่มีประสบการณ์และชำนาญในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติโดยเฉพาะประกอบไปด้วย
  • พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • พยาบาลเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์
  • พยาบาลเฉพาะทางสาขามะเร็ง
  • พยาบาลเฉพาะทางระบบหายใจเด็ก
 • ระบบห้องพักจะจัด แยกออกจากกันตามมาตรฐานสากล มีเครื่องมือประจำห้องและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น TV ประจำห้อง
 • เครื่องช่วยหายใจที่สามารถใช้ได้ทั้งเด้กและผู้ใหญ่
 • Central Monitor ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แพทย์ พยาบาล สามารถติดตามความผิดปกติของผู้ป่วยแต่ละรายได้ที่จุดเดียว
 • Negative pressure room สำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดนก , โรค SARS
 • ห้องผู้ป่วยสำหรับล้างไตในภาวะผู้ป่วยวิกฤติ
 • เครื่องช่วยชีวิตในช่วงวิกฤติ ครบครัน ตามมาตรฐานสากลระดับโลก เช่น
  • การวัดปริมาณสารน้ำในร่างกาย Central line monitoring
  • การวัดความดันโลหิตโดยตรงจากร่างกาย Arterial line monitoring
  • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจในภาวะวิกฤติ (Intravenous Pacing)

ภาพที่เกี่ยวข้อง

Clock

Info

WARNINGWARNING : ไม่พบข้อมูลใน Source

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 ตึก A
วันเวลาทำการ
24 ชั่วโมง
โทรศัพท์
0 3892 1999 ต่อ 1554, 1555, 1556
อีเมล์

ค่าบริการ

-
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award