โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ห้องผ่าตัด

ห้องผ่าตัด

ห้องผ่าตัด

มีห้องผ่าตัดทั้งหมด 6 ห้อง และห้องส่องตรวจทางเดินอาหาร 1 ห้อง สามารถให้บริการผ่าตัดได้ทุกวัน ด้วยทีมผ่าตัดประจำที่แผนกตลอดเวลาและมีวิสัญญีแพทย์เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชม. ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัยทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

สามารถผ่าตัดได้ทุกระบบทั้งการผ่าตัดเพื่อการรักษา แก้ไขความผิดปกติและศัลยกรรมตกแต่ง (ยกเว้นการผ่าตัดหัวใจที่ต้องใช้แพทย์เชี่ยวชาญพิเศษทางการผ่าตัดหัวใจโดยเฉพาะ) ระบบการจัดการ การจัดเก็บเครื่องมือก่อน - หลังการผ่าตัด และ การทำปราศจากเชื้อได้ตามมาตรฐานทีกำหนดมีการตรวจสอบสภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกวันและทุกครั้งก่อนการใช้งาน

บริการพิเศษ
  • ให้บริการลดอาการปวดแผลหลังผ่าตัด โดยที่ผู้ป่วยสามารถบริหารยาได้เองทางสายน้ำเกลือตามอาการปวดที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ ด้วยเครื่อง PCA ที่ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญ

จำนวนห้องพักแต่ละประเภท

มีห้องพักไว้ให้บริการจำนวน 7 ห้อง ดังนี้
  • ห้องผ่าตัด 6 ห้อง
  • ห้องส่องตรวจทางเดินอาหาร 1 ห้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

Clock

Info

WARNINGWARNING : ไม่พบข้อมูลใน Source

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 ตึก A
วันเวลาทำการ
โทรศัพท์
0 3892 1999 ต่อ 6124, 1872, 1601
อีเมล์

ค่าบริการ

-
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award