HOSPITAL HOTLINE

CALL
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, OR
1719
(LOCAL CALLS)
   

 PACKAGES & PROMOTIONS

PROMOTION

ตรวจสุขภาพตับ Fibro Scan

MORE

ทำไมควรตรวจ Sleep test

MORE

ฟื้นพลังชาย ให้แข็งแรงอีกครั้ง กับโปรแกรม Men'Health

MORE

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

MORE

แพ็กเกจรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

MORE