HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 โรคและการรักษา

ข้อมูลสุขภาพ

การฝังเข็มรักษาสิวว่าด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน

เพิ่มเติม

ป้องกัน ฝุ่นจิ๋ว ในวันที่เมือง เปื้อนฝุ่น

เพิ่มเติม

มาแบ่งสัดส่วนจานอาหารกันเถอะ

เพิ่มเติม

เลือกกินตามสัญญาณไฟ

เพิ่มเติม

ภาวะเหนื่อยล้าจากการทำงาน

เพิ่มเติม