HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 โรคและการรักษา

ข้อมูลสุขภาพ

การดูแลเด็กที่เป็นไข้หวัด

เพิ่มเติม

รู้ทัน ป้องกัน ไข้มาลาเรีย นะออเจ้า

เพิ่มเติม

วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

เพิ่มเติม

อหิวาตกโรค

เพิ่มเติม

โรคอาหารเป็นพิษ

เพิ่มเติม