HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 สื่อและข่าวสาร

ข่าวสาร

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มอบเตียงผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยติดเตียง

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มอบเตียงผู้ป่วยให้กับคุณเศียร แกล้วทนงค์ ผู้ป่วยติดเตียง

เพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ 

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 เวลา 8.00 - 15.00 น. วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

เพิ่มเติม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จัดพิธีเปิด ”ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (Training Room for Clinical Skills)”

โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยะธิดา คล่องยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก BDMS
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้บริหารทางการพยาบาลร่วมงานในครั้งนี้

เพิ่มเติม

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆัง

เพิ่มเติม

กิจกรรม AMAZING Children's day 14th มหัศจรรย์วันเด็ก ปีที่14 ตอนดินแดนแห่งความสนุก KIDs CARNIVAL

เพิ่มเติม