HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่น

ป้องกันคุณและคนที่คุณรัก ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เพิ่มเติม

ลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE เริ่ม 30 ตุลาคม นี้

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE

 

 

เพิ่มเติม

ต้อนรับลมร้อน กับ โปรโมชั่น บัตรชีวะวัฒนะ 2020

เพิ่มเติม

ราคาค่าบริการรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ Mobile Check Up

เพิ่มเติม

กายภาพบำบัด ออฟฟิศซินโดรม

เพิ่มเติม