HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพ็กเกจและโปรโมชั่น

กิจกรรม

กิจกรรม การเตรียมตัวก่อนคลอด

เพิ่มเติม

นาทีวิกฤต คิดถึงเรา ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

เพิ่มเติม

รพ.กรุงเทพระยอง เข้าให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจากโรค

รพ.กรุงเทพระยอง เข้าให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจากโรค ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

เพิ่มเติม

กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน(เมื่อพ่อแม่มาเป็นครู)

รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน(เมื่อพ่อแม่มาเป็นครู) ที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

เพิ่มเติม

โครงการHMC & Habitat ร่วมใจ 12ปี แห่งการให้แต้มยิ้มสดใสสู่ชุมชน

รพ.กรุงเทพระยอง มอบตู้ยาและชุดยาสามัญประจำบ้าน โครงการHMC & Habitat ร่วมใจ 12ปี แห่งการให้แต้มยิ้มสดใสสู่ชุมชน

เพิ่มเติม