HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่น

Birthday special

BIRTHDAY  SPECIAL 
 

เชิญชวนคุณผู้หญิงใส่ใจสุขภาพ ห่างไกล มะเร็ง ด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง "สำหรับสุภาพสตรีใน "เดือนเกิดตลอดปี 2562

(
เริ่มวันนี้ - 31 ..2562)