HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพ็กเกจและโปรโมชั่น

กิจกรรม

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด (BRH & SRH)

 

ด้วยบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง  จำกัด  มีความประสงค์จะขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีงานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้นจึงมีความประสงค์รับสมัครผู้รับเหมางานปรับปรุง เพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับทางบริษัทต่อไป
( BRH Approve Vendor List) ประจำปี 2561) ซึ่งโดยผู้รับเหมาสามารถสมัครและส่งเอกสารมาได้ที่ 

 

E-mail : poonsup.ja@nhealth-asia.com       E-mail : nhprocurement.brh@nhealth-asia.com