HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพ็กเกจและโปรโมชั่น

กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาเครือข่าย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS GAMES 2018

การแข่งขันกีฬาเครือข่าย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS GAMES 2018

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)