Bangkok Hospital Rayong

HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ติดต่อเรา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR Green Health : โรงเรียนนี้มีดีที่สุขภาพ ณ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง นำโดยนายแพทย์จารุวัฑ ใช้ความเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , นายแพทย์วสุ ริจิรานุวัตร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล , คุณปิยะธิดา คล่องยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล , แพทย์หญิงพัชรี ปิยวรเดช แพทย์ประจำศูนย์คุณภาพ , ทันตแพทย์หญิงจารุวรรณ สิทธิตัน และทีมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลศรีระยอง รวมทั้งอาสาสมัคร รวมกว่า 80 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม CSR Green Health : โรงเรียนนี้มีดีที่สุขภาพ ณ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร บ้านเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
อ่านเพิ่มเติม